T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MARDİN / MİDYAT - Midyat Halk Eğitimi Merkezi

Kurs Başı Evrakları

DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...

EĞİTİCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR. (PDF)

 1. ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMU
 2. KURSİYER BAŞVURU FORMU
 3. VELİ İZİN BELGESİ (18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN)
 4. KURS AÇMA FORMU (KURSİYER LİSTELİ)
 5. KURS AÇMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 6. KURS PLANI ÖRNEĞİ (Kurs Açıldıktan Sonra) 
 7. DERS PLANI ÖRNEĞİ (Kurs Açıldıktan Sonra) 
 8. SINIF DEFTERİ (2 DERSLİK)
 9. SINIF DEFTERİ (4 DERSLİK)
 10. SINIF DEFTERİ (5 DERSLİK)
 11. SINIF DEFTERİ (8 DERSLİK)
 12. SINIF DEFTERİ (KAPAK)
 13. İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMU

 

MİDYAT HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

 

A-ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ YANINDA BULUNDURMASI ve TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

KURS DEVAM EDERKEN

1)Kurs bireysel başvuru formu.

2)Kurs açma formu (Kursiyer  Listesi )( E yaygından çıktı alınarak Ders defterine konulacak)

3)Kurs  Planı(Yıllık Plan) (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Programları FOET Kodlarına göre yapılacaktır.)

4)Ders planı   

5)Ders Defteri ,Müdürlüğümüzden alınacak( Haftalık Kurs / Eğitim Günleri ve Saatleri Dağılım Tablosu

(E yaygından Kurs onay Bilgi İşlemleri  ve Öğrenci listesi  çıktısı alınıp defterin giriş sayfasına  konulacak)

6)Kurs Başı Tespit Formu İmzalanacak

7)Kurs öğretmeni Sözleşmesi

 

KURS BİTİMİNDE

1-Sınav imza tutanağı(Sınav Katılanlar)

2-Kurs devam/devamsızlık formu

3-Kurs değerlendirme formu                            

4-Modül imza tutanağı

5-Kurs bitirme bildirme Tutanağı(2 nüsha)          

6-Ders Defteri

7-Diğer tüm evraklar(yazılı kağıdı vs.)

 

Not: 1- Tüm defter ve belgeler mühürlü ve onaylı olacaktır

        2- İki Haftada bir derslerini aksatmadan Kurs ders defteri ve ders plan defterlerinin imzalanması için eğiticinin kendisi ile ilgili Müdür Yardımcısına uğrayacaktır.

        3- Kurs bitmesine üç gün kala  E-yaygına Kendi şifresiyle  notlar girilmelidir. Kurs bittikten sonra  en geç üç gün içinde ilgili Müdür yardımcısına Kurs sonu evraklarını teslim edilecektir. Kurs belgeleri çıktıktan sonra müdürlüğümüzden teslim alınıp kursiyerle verilecektir.

Not:Kurs belgelerini ve notlarının girmeyenlere yasal işlem yapılacaktır.

       4-Gerekli Çizelgelerin ve formların, Müdürlüğümüz . (midyathem.meb.k.12.tr) sitesinden Öğretici Dosyaları menüsünden çıktısı alınabilir.

 

B-ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

               Merkezlerde görevlendirilen Öğretmen, ücretli uzman ve usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program halinde yürütürler. Görevleri süresince devlet memurlarının tutum, davranış ve ferasetine uygun davranmakla sorumludurlar.                                                                          

1-Yukarıda belirtilen belgeler kurs öğretmeni tarafından sınıfta devamlı yanında bulundurulur. Kurs Bitiminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim edilir.

2- Belgeler Denetlemeye yetkili amirlere gösterilir.

3- İşlenen dersler Yıllık plan,(kurs planın)a  göre yazılır ve ders defteri imzalanır.    

4- Kursiyer listesine göre her dersin başında yoklama yapılır o derse gelmeyenler imza yeri GİRMEDİ yazılır, gelenler imza çizelgesini imzalarlar

5- E-yaygın kursiyer listesinde bulunmayan, kursiyer olmayan öğrenciler kesinlikle derslere alınamaz.

6- Kurs devamsızlık süresini dolduranlar(Özürlü özürsüz devamsızlıklar toplam kurs süresinin 1/ 5 geçemez) sınıfa alınmaz ve hemen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bildirilir. .                    

7-Kurs öğretmenleri,usta öğreticileri izin rapor, görevli izinli olduklarında belgelerini  Kurslarıyla ilgili müdür yardımcılarına verecekler.Müdürlüğümüzden izinsiz kurs yerleri değiştirilmez, kurs yerlerinden ayrılamaz.

8-E-yaygın sisteminin kurs programını değişikliğe izin vermediği için değişiklik talebinde bulunulmaması

9-Kurs Başı tespit formu kursiyerler E-yaygına girildikten sonra ilgili müdür yardımcısı odasında imzalanacak

10-Öğretmenler Kurs yaptıkları yerlerden aylık kurs ücret puantajlarının  müdürlüğümüze gönderilip gönderilmediği,Usta öğreticilerin kursa devam ettiklerine dair aylık resmi yazının müdürlüğümüze getirilmesi

11-Kurs yerinin güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

12-Açmış olduğum kursu Yaygın Eğitim Yönetmeliğine, Halk eğitimi faaliyetleri yönergesine göre yerine getireceğime aksi takdirde almış olduğum ücretleri geriye tahakkuk ettireceğime, yukarıda belirtilen şartları okuyup bilgilendiğime, sorumluluklarıma yerine getireceğime taahhüt ediyorum.                                                                                                                                                                   

 

 

Tebellüğ Eden                                                                                                                       Tebliğ Eden

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.10.2019 - Güncelleme: 11.01.2024 17:33 - Görüntülenme: 8421
  Beğen | 14  kişi beğendi