T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MARDİN / MİDYAT - Midyat Halk Eğitimi Merkezi

Duyurular

Mrt

1) Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı KADEM'de çalışacak Genel Jimnastik Ve Hareket Eğitimi,  Pilates Eğitimi gibi alanlarda eğitim verecek Kadın usta öğretici ihtiyacı vardır.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ye göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında jimnastik dersi aldığını belgeleyenler, 2. Beden Eğitimi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden jimnastik dersi verdiğini belgeleyenler, 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/ fakülte mezunlarından lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında jimnastik dersi aldığını belgeleyenler, 4. En az lise mezunu olmak kaydıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Cimnastik Antrenörlük belgesine sahip olanlar, 5. En az lise mezunu olmak kaydıyla jimnastik alanında millî sporcu unvanına sahip olanlar.

2) Çamyurt Köyünde Din Eğitimi alanında eğitim verebilecek usta öğretici ihtiyacı vardır.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan, a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri 2. İlahiyat Fakültesi mezunları 3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları 4. İmam Hatip Lisesi mezunları 5. Hafızlık belgesi olanlar  

3) Halk Oyunları alanında eğitim verecek usta öğretici ihtiyacı vardır.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ (Değ: 18.07.2018/13453533 Makam Onayı) Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi veya Müzik alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar, 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, 3. Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, 4. Üniversitelerin Konservatuvar alanlarının Halk Oyunları Bölümü mezunu olanlar, 5. (Değ: 24.09.2019/17993843 Makam Onayı) Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı’na göre en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olanlar, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır. (Değ: 29.05.2018/10491823 Makam Onayı) Yöre sanatçılarına, yöresel enstrüman çalarak halk oyunlarına eşlik edecek olanlara 5. bölümden itibaren her bir oyun için 10 saat görev verilebilir.

Başvurular 11-15 Mart arası kuruma şahsen gelerek yapılacaktır.

 

Kas

 TAKI TASARIMI VE GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ  ALANINDA  EĞİTİCİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

Eyl

Haz

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMUMUZDA AÇILACAK KURSLARDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE AŞAĞIDA YAZILI ALANLARDA EĞİTİCİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

Şbt